Skip to content Skip to footer

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunma Politikası

İstanbul Çağrı Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“İstanbulGes”), kişisel verilerinizin korunmasına özen göstermektedir. İstanbulGes, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket etmek amacıyla, kişisel veri işlerken Kanun’da yer alan genel ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen “İstanbulGes Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

İstanbulGes olarak https://www.istanbulges.com adresini ziyaret etmiş olan kullanıcılarımızı Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hakkında, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı ve Kapsamı

İstanbulGes Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), https://www.istanbulges.com kullanıcıları ve çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak:

 1. İstanbulGes’in ne tür kişisel veriler işlediğini,
 2. Kişisel veri işleme amacı ve hukuki dayanağını,
 3. Toplanan kişisel veri türleri ve toplanış şekli
 4. İstanbulGes’in kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
 5. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartlarını,
 6. İstanbulGes’in işlediği kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin haklarının neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini,
 7. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirebileceğini,
 8. Kullanıcıların erişimlerini,
 9. İstanbulGes’in Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası değişimlerini açıklamaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veriler

İstanbulGes tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:

 • https://www.istanbulges.com üyeliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla internet sitesinden; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, e-posta, cep telefonu numarası, adres, doğum tarihi bilgileriniz,
 • İstanbulGes’den tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),
 • https://www.istanbulges.com internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden üye işlem bilgisi (alışveriş tutarı, alınan ürün veya hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı, fatura bilgileri gibi),
 • Üye olsun olmasın https://www.istanbulges.com internet sitesini kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileriniz),
 • Üyelerin https://www.istanbulges.com internet sitesinde gezinme bilgileri,

 

Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

İstanbulGes yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;

 1. Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi için, İstanbulGes ile aranızda Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası için,
 2. Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine İstanbulGes ile aranızda kurulan Üyelik Sözleşmesi’nin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla,
 3. Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim ve çeşitli faydaları sunmak amacıyla,
 4. Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan müşterilerimiz açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir.
 5. Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin, kullanıcı davranış kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi amacıyla,
 6. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası amacıyla,
 7. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası amacıyla,
 8. Etkinlik tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
 9. Kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
 10. Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ihtiyaç duyması halinde İstanbulGes uygulamalarına dair her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm sağlanamayan problemlerde konuyu İstanbulGes’e ulaştırarak müşteri memnuniyetine aracılık edilmesi amacıyla,
 11. Çerez (Cookie) Politikası ile kapsamı belirtilen çerçevede profilleme amacıyla,

 

Toplanan Kişisel Veri Türleri ve Toplanış Şekli

İstanbulGes yalnızca sizin tarafınızdan sağlanan bilgileri toplar. Bu bilgiler ad, soyad, cinsiyet bilgileriniz, adres, e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranızdır. Kişisel bilgileriniz sitemize üye olduğunuzda ya da uygulamalarımıza bağlandığınızda sizlere hızlıca geri dönüş yapabilmek ve izin vermeniz halinde yeni ürünlerden ve kampanyalardan haberdar etmek amacı ile toplanır.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlenme amaçları, https://www.istanbulges.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde kullanıcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

 

İstanbulGes’in Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşabileceği

Elde edilen kişisel bilgileriniz gizlilik politikasına uygun olarak İstanbulGes ailesi ile paylaşılabilir. İstanbulGes ailesi olarak bahsedilen kurumlar İstanbulGes’in bağlı ortaklıkları, işletmecileri, grup şirketleri, İstanbulGes ve birlikte çalışılan üçüncü taraflardır.

Bu üçüncü taraflar sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına birlikte çalıştığımız; promosyon, teklif ve yarışmalar hazırladığımız kişiler, taleplerinizi daha doğru karşılamak ve teknik problemleri ortadan kaldırabilmek adına yardımını aldığımız tedarikçiler, pazarlama ve reklam işlemlerimizi desteklemesi ve geliştirmesi için danıştığımız ajanslardır. Bahsi geçen eylemlerin gerçekleştirilmesi için yalnızca sizin açık rızanız olduğu sürece bilgileriniz paylaşılacaktır. Bu bilgileri kullanacak olan kurumlar gizlilik politikası ve veri koruması gereğince yalnızca belirtilen eylem için bilgilerinize ulaşabilecektir.

Bizlere izin verdiğiniz sürece İstanbulGes veya çalıştığımız kurumlardan yeni ürünler, satın alma teklifleri, indirim kuponları, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz özel haberler, bizleri anlatan ve sizinle paylaşmaktan mutlu olduğumuz gelişmeler ve diğer promosyonlar için sizlere e-posta gönderilecektir. Hangi durumda olursa olsun gönderilen e-postaları almak istemediğiniz sürece aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

İstanbulGes hukuk ve yasal işlem gerektiren durumlarda zorunluluk hallerinde isteklerinizi en doğru şekilde karşılamak ve toplum güvenliğini korumak adına yapılan araştırmalarda doğru bilgiyi sağlamak adına  kişisel bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme hakkına sahiptir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Şartları

İstanbulGes, internet sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.

İstanbulGes tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. İstanbulGes bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

İstanbulGes tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
İstanbulGes tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle İstanbulGes’e iletmeniz durumunda İstanbulGes talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İstanbulGes tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak İstanbulGes’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimiz’e 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.istanbulges.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center İç Kapı No:69 Beşiktaş/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu,   adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Çerezler (Cookie) Yoluyla İşlenen Kişisel Veriler

İstanbulGes web sitesi kullanılan çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz ve çerez yönetimi konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

Ticari Elektronik İleti Onayının Geri Alınması

İstanbulGes tarafından kampanya, tanıtım veya fayda sağlamak gibi amaçlarla gönderilen iletileri, artık almak istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman  adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen e-posta veya SMS gibi iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.

İstanbulGes üyeliğinize son vermeniz, ticari elektronik ileti için verdiğiniz onayın da geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ticari elektronik ileti onayınızı geri almak için yukarıda belirttiğimiz şekilde hareket etmenizi tavsiye ederiz.

 

Erişim

İstanbulGes’e sağlamış olduğunuz tüm kişisel verilerin kontrolü ve değiştirme hakkı elinizde bulunmaktadır. Veri tabanımızda bulunan bilgileri değiştirmek istiyorsanız ya da iletişim detaylarınız ile ilgili yapmak istediğiniz bir değişiklik söz konusu ise sayfanın en altında bulunan adresler aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sizlerden edindiğimiz kişisel verilerin silinmesini veya verilerinizin kullanılmasını durdurmak istediğiniz anda bizlere ulaşarak dileklerinizi belirtebilir, sorunsuzca iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Gizlilik Politikası Değişimleri

İstanbulGes olarak bazı dönemlerde gerektiği müddette gizlilik politikamızda gerçekleştirebileceğimiz değişiklikler mevcuttur. Yapılan herhangi bir değişiklikte sizleri en iyi şekilde bilgilendirmek adına değişiklikleri bu sayfada belirtmekteyiz. Söz konusu bu değişiklikler, değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren ileriye dönük olarak hüküm doğuracaktır.

Subscribe for the updates!

Çerezler ayarlarını güncelle